Remont średni dwóch zestawów tłocznych Waukesha AT-25GL/ARIEL JGC-4 w PMG Wierzchowice - 2007 rok

X